تور های شهر وان ترکیه

لیست تمامی تور های وان با قیمت های به روز و لحظه ای

نمایش قیمت تورهای شهر وان ترکیه

 قیمت ها برای 11 تیر الی 10 مرداد  ماه دارای اعتبار بوده و قابل رزرو می باشند. 

اجرای تور انفرادی از مبدا  تبریز  و شامل :

خدمات ترانسفر رفت و برگشت از تبریز به وان و بالعکس،

 3 یا 4 شب اقامت بنا به درخواست شما در هتل با صبحانه و بیمه مسافرتی خواهد بود.

حرکت از مبدا تهران برای ایام عادی با افزایش نرخ به مبلغ 300 هزار تومان خواهد بود.

 حرکت از مبدا مرز رازی برای ایام عادی با کاهش نرخ به مبلغ 300 هزار تومان خواهد بود.

برای دریافت قیمت تور با خدمات VIP  یا اقامت مدت شب بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

تورهای زیر بصورت انفرادی  اجرا می گردد

شماره های رزرو :    04135562552 - 04135555122

سه شب
چهار شب
سه شب
5,070,000تومان
چهار شب
6,370,000تومان
سه شب
4,370,000تومان
چهار شب
5,440,000تومان
سه شب
3,870,000تومان
چهار شب
4,770,000تومان
سه شب
3,820,000تومان
چهار شب
4,690,000تومان
سه شب
3,520,000تومان
چهار شب
4,320,000تومان
سه شب
3,320,000تومان
چهار شب
4,030,000تومان
سه شب
3,130,000تومان
چهار شب
3,770,000تومان
آفر ویژه - ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
5,970,000تومان
چهار شب
7,560,000تومان
سه شب
4,170,000تومان
چهار شب
5,170,000تومان
سه شب
3,970,000تومان
چهار شب
4,900,000تومان
سه شب
3,570,000تومان
چهار شب
4,370,000تومان
سه شب
3,270,000تومان
چهار شب
3,970,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,970,000تومان
چهار شب
7,560,000تومان
سه شب
4,770,000تومان
چهار شب
5,970,000تومان
سه شب
4,170,000تومان
چهار شب
5,170,000تومان
سه شب
3,720,000تومان
چهار شب
4,570,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,670,000تومان
چهار شب
7,160,000تومان
سه شب
4,470,000تومان
چهار شب
5,570,000تومان
سه شب
4,250,000تومان
چهار شب
5,280,000تومان
سه شب
3,900,000تومان
چهار شب
4,820,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,370,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
4,570,000تومان
چهار شب
5,700,000تومان
سه شب
4,320,000تومان
چهار شب
5,370,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه و عصرانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(سوئیت)
سه شب
چهار شب
سه شب
5,220,000تومان
چهار شب
6,570,000تومان
سه شب
4,470,000تومان
چهار شب
5,570,000تومان
سه شب
4,100,000تومان
چهار شب
5,070,000تومان
سه شب
3,930,000تومان
چهار شب
4,850,000تومان
سه شب
3,820,000تومان
چهار شب
4,720,000تومان
سه شب
3,820,000تومان
چهار شب
4,720,000تومان
سه شب
3,800,000تومان
چهار شب
4,680,000تومان
سه شب
3,670,000تومان
چهار شب
4,490,000تومان
سه شب
3,670,000تومان
چهار شب
4,490,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,570,000تومان
چهار شب
8,360,000تومان
سه شب
5,370,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
4,770,000تومان
چهار شب
5,970,000تومان
سه شب
4,470,000تومان
چهار شب
5,570,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه و عصرانه- بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
6,570,000تومان
چهار شب
8,360,000تومان
سه شب
5,120,000تومان
چهار شب
6,570,000تومان
سه شب
4,770,000تومان
چهار شب
5,970,000تومان
سه شب
4,470,000تومان
چهار شب
5,570,000تومان
سه شب
4,290,000تومان
چهار شب
5,330,000تومان
سه شب
4,120,000تومان
چهار شب
5,100,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
7,160,000تومان
چهار شب
9,150,000تومان
سه شب
5,370,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
5,070,000تومان
چهار شب
6,370,000تومان
سه شب
4,620,000تومان
چهار شب
5,770,000تومان
سه شب
4,530,000تومان
چهار شب
5,650,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,570,000تومان
چهار شب
8,360,000تومان
سه شب
5,070,000تومان
چهار شب
6,370,000تومان
سه شب
4,470,000تومان
چهار شب
5,570,000تومان
سه شب
4,020,000تومان
چهار شب
4,970,000تومان
سه شب
3,750,000تومان
چهار شب
4,620,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
5,670,000تومان
چهار شب
7,170,000تومان
سه شب
5,370,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
5,070,000تومان
چهار شب
5,370,000تومان
سه شب
4,770,000تومان
چهار شب
5,970,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,120,000تومان
چهار شب
7,760,000تومان
سه شب
5,570,000تومان
چهار شب
7,030,000تومان
سه شب
5,300,000تومان
چهار شب
6,670,000تومان
سه شب
5,070,000تومان
چهار شب
6,370,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(سوئیت)
سه شب
چهار شب
سه شب
5,370,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
4,770,000تومان
چهار شب
5,970,000تومان
سه شب
4,170,000تومان
چهار شب
5,170,000تومان
سه شب
3,930,000تومان
چهار شب
4,850,000تومان
سه شب
3,570,000تومان
چهار شب
4,400,000تومان
سه شب
3,400,000تومان
چهار شب
4,140,000تومان
سه شب
3,270,000تومان
چهار شب
3,970,000تومان
سه شب
3,240,000تومان
چهار شب
3,930,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - پیشنهاد ویژه
سه شب
چهار شب
سه شب
7,160,000تومان
چهار شب
9,170,000تومان
سه شب
5,370,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
5,170,000تومان
چهار شب
6,500,000تومان
سه شب
4,770,000تومان
چهار شب
5,970,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
8,360,000تومان
چهار شب
10,750,000تومان
سه شب
5,670,000تومان
چهار شب
7,170,000تومان
سه شب
4,770,000تومان
چهار شب
5,970,000تومان
سه شب
4,170,000تومان
چهار شب
5,170,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,570,000تومان
چهار شب
8,360,000تومان
سه شب
6,070,000تومان
چهار شب
7,700,000تومان
سه شب
5,820,000تومان
چهار شب
7,360,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی- کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
9,860,000تومان
چهار شب
12,750,000تومان
سه شب
6,120,000تومان
چهار شب
7,760,000تومان
سه شب
5,470,000تومان
چهار شب
6,900,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
9,260,000تومان
چهار شب
11,950,000تومان
سه شب
6,420,000تومان
چهار شب
8,160,000تومان
سه شب
5,970,000تومان
چهار شب
7,560,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
9,260,000تومان
چهار شب
11,950,000تومان
سه شب
6,570,000تومان
چهار شب
8,360,000تومان
سه شب
5,970,000تومان
چهار شب
7,560,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
9,860,000تومان
چهار شب
12,750,000تومان
سه شب
7,170,000تومان
چهار شب
9,160,000تومان
سه شب
6,670,000تومان
چهار شب
8,500,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
12,850,000تومان
چهار شب
15,400,000تومان
سه شب
7,650,000تومان
چهار شب
9,800,000تومان
سه شب
6,160,000تومان
چهار شب
7,850,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
11,350,000تومان
چهار شب
14,750,000تومان
سه شب
7,800,000تومان
چهار شب
9,960,000تومان
سه شب
7,170,000تومان
چهار شب
9,170,000تومان
سه شب
6,600,000تومان
چهار شب
8,400,000تومان
سه شب
5,970,000تومان
چهار شب
7,600,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه و عصرانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
14,650,000تومان
چهار شب
19,130,000تومان
سه شب
10,160,000تومان
چهار شب
13,150,000تومان
سه شب
9,260,000تومان
چهار شب
11,950,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
16,800,000تومان
چهار شب
21,200,000تومان
سه شب
9,570,000تومان
چهار شب
12,400,000تومان
سه شب
7,870,000تومان
چهار شب
10,100,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - هتل ساحلی دارای استخر روباز
سه شب
چهار شب
سه شب
14,900,000تومان
چهار شب
19,500,000تومان
سه شب
10,800,000تومان
چهار شب
13,900,000تومان
سه شب
8,900,000تومان
چهار شب
11,460,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
16,150,000تومان
چهار شب
21,100,000تومان
سه شب
10,800,000تومان
چهار شب
13,900,000تومان
سه شب
8,900,000تومان
چهار شب
11,460,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
16,800,000تومان
چهار شب
21,200,000تومان
سه شب
10,800,000تومان
چهار شب
13,900,000تومان
سه شب
8,900,000تومان
چهار شب
11,460,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
برای رزرو تورها میتوانید از روش های زیر استفاده کنید:

تماس بگیرید

آنلاین پیام بفرستید
عنوان

 

برای مشاهده

قیمت هتلهای ترابزون 

اینجا کلیک کنید 

04135555122


بهترین نرخ هتل تک 

در شهر وان ترکیه

واتساپ - تلگرام - روبیکا

09361346437


جهت مشاهده نرخ

تـورهای 4روزه شهر وان ترکیه

از تهران و تبریز ویژه ایام عادی

کلیک کنید

برای مشاهده قیمت هتل های وان

ویژه تعطیلات خرداد 1403

کلیک کنید