تور های شهر وان ترکیه

لیست تمامی تور های وان با قیمت های به روز و لحظه ای

نمایش قیمت تورهای شهر وان ترکیه

قیمت تور های زیر برای حرکت از تبریز و از تاریخ  16 خرداد  الی 5 تیر برای ایام عادی  معتبر بوده و در صورت درخواست رزرو حرکت از تهران مبلغ 200 هزار تومان به  قیمت های زیر اضافه میگردد.

تورهای زیر بصورت انفرادی می باشند.

شماره های رزرو :    04135562552 - 04135555122

هتل دوسکو شهر وان ترکیه
4,400,000تومان
3,570,000تومان
3,150,000تومان
3,120,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - عصرانه سوپ و ماکارونی - کولر دارد.
هتل یاکوت شهر وان ترکیه
4,500,000تومان
3,390,000تومان
3,170,000تومان
3,060,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل روشن سوئیت شهر وان ترکیه
3,600,000تومان
3,320,000تومان
2,950,000تومان
2,900,000تومان
2,790,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل دیمت پارک شهر وان ترکیه
4,500,000تومان
3,600,000تومان
3,170,000تومان
2,940,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل پراوایت شهر وان ترکیه(بوتیک هتل)
4,500,000تومان
3,830,000تومان
3,560,000تومان
3,560,000تومان
3,520,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل رئال سوئیت شهر وان ترکیه(سوئیت)
3,830,000تومان
3,460,000تومان
3,390,000تومان
3,170,000تومان
2,930,000تومان
2,900,000تومان
2,830,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل مای دلوکس شهر وان ترکیه
3,830,000تومان
3,460,000تومان
3,170,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد .
هتل رویال میلانو شهر وان ترکیه
6,290,000تومان
4,060,000تومان
3,900,000تومان
3,600,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل رویال برک شهر وان ترکیه
5,570,000تومان
4,190,000تومان
3,730,000تومان
3,450,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل وان سوئیت شهر وان ترکیه(سوئیت)
4,280,000تومان
3,760,000تومان
3,500,000تومان
3,430,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل نیلز شهر وان ترکیه(بوتیک هتل)
4,450,000تومان
3,880,000تومان
3,600,000تومان
3,520,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل ساردور شهر وان ترکیه
5,390,000تومان
4,500,000تومان
4,200,000تومان
4,060,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل تحت پالاس شهر وان ترکیه
5,850,000تومان
4,590,000تومان
4,120,000تومان
3,950,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل وان لایف شهر وان ترکیه
6,730,000تومان
4,680,000تومان
4,350,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل ریفرم شهر وان ترکیه
6,280,000تومان
4,720,000تومان
4,060,000تومان
3,950,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل فراح سوئیت شهر وان ترکیه(سوئیت)
4,850,000تومان
4,180,000تومان
3,940,000تومان
3,690,000تومان
3,500,000تومان
3,370,000تومان
3,250,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته
هتل گرند شهر وان ترکیه
5,620,000تومان
5,100,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل رویال پالاس شهر وان ترکیه
7,990,000تومان
5,620,000تومان
5,390,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل هالدی شهر وان ترکیه
8,060,000تومان
5,840,000تومان
5,570,000تومان
5,300,000تومان
4,860,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل روآ ورلد شهر وان ترکیه
9,200,000تومان
6,000,000تومان
5,000,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل کانفریوم شهر وان ترکیه
12,800,000تومان
8,300,000تومان
6,480,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل ساحلی رامادا شهر وان ترکیه
12,500,000تومان
8,500,000تومان
7,600,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز تا مرکز شهر - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل الیت ورلد شهر وان ترکیه
14,700,000تومان
9,360,000تومان
7,830,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل هیلتون شهر وان ترکیه
16,600,000تومان
9,850,000تومان
8,150,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - کولر دارد.
هتل ددمان شهر وان ترکیه
14,800,000تومان
9,800,000تومان
8,200,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته - هتل ساحلی دارای استخر روباز
برای رزرو تورها میتوانید از روش های زیر استفاده کنید:

تماس بگیرید

آنلاین پیام بفرستید
عنوان


قیمت هتل های وان

برای تعطیلات خرداد

اینجا کلیک کنید 

04135555122


بهترین نرخ هتل تک 

در شهر وان ترکیه

واتساپ - تلگرام - روبیکا

09361346437


جهت مشاهده نرخ

تـورهای 4روزه شهر وان ترکیه

از تهران و تبریز ویژه ایام عادی

کلیک کنید

قیمت تورهای شهر وان ترکیه برای تعطیلات خرداد 

در لینک زیر 

کلیک کنید