تور های شهر وان ترکیه

لیست تمامی تور های وان با قیمت های به روز و لحظه ای

نمایش قیمت تورهای شهر وان ترکیه

قیمت ها برای  15 مهر به 9 آبان دارای اعتبار بوده و قابل رزرو می باشند.

اجرای تور انفرادی از مبدا  تبریز  و شامل :

خدمات ترانسفر رفت و برگشت، 3 یا 4 شب اقامت در هتل با صبحانه و بیمه مسافرتی خواهد بود.

حرکت از مبدا تهران برای ایام عادی با افزایش نرخ به مبلغ 700 هزار تومان خواهد بود.

 حرکت از مبدا مرز رازی برای ایام عادی با کاهش نرخ به مبلغ 400 هزار تومان خواهد بود.

برای دریافت قیمت تور با اقامت مدت شب بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

تورهای زیر بصورت انفرادی می باشند.

شماره های رزرو :    04135562552 - 04135555122

سه شب
چهار شب
سه شب
4,020,000تومان
چهار شب
5,000,000تومان
سه شب
3,580,000تومان
چهار شب
4,420,000تومان
سه شب
3,360,000تومان
چهار شب
4,130,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - عصرانه سوپ و ماکارونی -پذیرایی پای و نسکافه و آبمیوه در لابی - کولر دارد.
سه شب
چهار شب
سه شب
4,020,000تومان
چهار شب
5,000,000تومان
سه شب
3,470,000تومان
چهار شب
4,270,000تومان
سه شب
3,270,000تومان
چهار شب
4,020,000تومان
سه شب
3,090,000تومان
چهار شب
3,780,000تومان
سه شب
2,920,000تومان
چهار شب
3,550,000تومان
سه شب
2,750,000تومان
چهار شب
3,320,000تومان
سه شب
2,620,000تومان
چهار شب
3,150,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,070,000تومان
چهار شب
6,420,000تومان
سه شب
3,690,000تومان
چهار شب
4,570,000تومان
سه شب
3,160,000تومان
چهار شب
3,860,000تومان
سه شب
2,960,000تومان
چهار شب
3,600,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
3,690,000تومان
چهار شب
4,570,000تومان
سه شب
3,470,000تومان
چهار شب
4,270,000تومان
سه شب
3,280,000تومان
چهار شب
4,020,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - ظرفیت 3 مهر به بعد موجود می باشد .
سه شب
چهار شب
سه شب
4,020,000تومان
چهار شب
5,000,000تومان
سه شب
3,690,000تومان
چهار شب
4,570,000تومان
سه شب
3,270,000تومان
چهار شب
4,020,000تومان
سه شب
3,160,000تومان
چهار شب
3,860,000تومان
سه شب
3,030,000تومان
چهار شب
3,690,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,670,000تومان
چهار شب
7,200,000تومان
سه شب
4,180,000تومان
چهار شب
5,230,000تومان
سه شب
3,900,000تومان
چهار شب
4,860,000تومان
سه شب
3,850,000تومان
چهار شب
4,790,000تومان
سه شب
3,820,000تومان
چهار شب
4,750,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,000,000تومان
چهار شب
7,650,000تومان
سه شب
4,180,000تومان
چهار شب
5,230,000تومان
سه شب
4,020,000تومان
چهار شب
5,000,000تومان
سه شب
3,690,000تومان
چهار شب
4,570,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد. - ظرفیت 3 مهر به بعد موجود می باشد .
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
4,350,000تومان
چهار شب
5,450,000تومان
سه شب
4,150,000تومان
چهار شب
5,150,000تومان
سه شب
3,800,000تومان
چهار شب
4,720,000تومان
سه شب
3,650,000تومان
چهار شب
4,480,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
4,350,000تومان
چهار شب
5,450,000تومان
سه شب
4,130,000تومان
چهار شب
5,150,000تومان
سه شب
4,000,000تومان
چهار شب
5,000,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,660,000تومان
چهار شب
8,530,000تومان
سه شب
4,500,000تومان
چهار شب
5,670,000تومان
سه شب
4,230,000تومان
چهار شب
5,300,000تومان
سه شب
3,890,000تومان
چهار شب
4,830,000تومان
سه شب
3,660,000تومان
چهار شب
4,530,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
4,600,000تومان
چهار شب
6,240,000تومان
سه شب
5,340,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
4,590,000تومان
چهار شب
5,770,000تومان
سه شب
4,900,000تومان
چهار شب
6,200,000تومان
سه شب
4,500,000تومان
چهار شب
5,670,000تومان
سه شب
4,800,000تومان
چهار شب
6,050,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد- ظرفیت 3 مهر به بعد موجود می باشد .
سه شب
چهار شب
سه شب
4,650,000تومان
چهار شب
5,850,000تومان
سه شب
4,050,000تومان
چهار شب
5,050,000تومان
سه شب
3,730,000تومان
چهار شب
4,620,000تومان
سه شب
3,500,000تومان
چهار شب
4,320,000تومان
سه شب
3,340,000تومان
چهار شب
4,100,000تومان
سه شب
3,220,000تومان
چهار شب
3,950,000تومان
سه شب
3,120,000تومان
چهار شب
3,800,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - ظرفیت 3 مهر به بعد موجود می باشد .
سه شب
چهار شب
سه شب
6,650,000تومان
چهار شب
8,530,000تومان
سه شب
4,680,000تومان
چهار شب
5,890,000تومان
سه شب
4,240,000تومان
چهار شب
5,300,000تومان
سه شب
3,850,000تومان
چهار شب
4,790,000تومان
سه شب
3,490,000تومان
چهار شب
4,300,000تومان
سه شب
3,250,000تومان
چهار شب
3,980,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
7,320,000تومان
چهار شب
9,400,000تومان
سه شب
4,840,000تومان
چهار شب
6,100,000تومان
سه شب
4,250,000تومان
چهار شب
5,300,000تومان
سه شب
3,950,000تومان
چهار شب
4,900,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
4,850,000تومان
چهار شب
6,100,000تومان
سه شب
4,230,000تومان
چهار شب
5,300,000تومان
سه شب
3,930,000تومان
چهار شب
4,900,000تومان
سه شب
3,890,000تومان
چهار شب
4,830,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - ظرفیت 3 مهر به بعد موجود می باشد .
سه شب
چهار شب
سه شب
5,000,000تومان
چهار شب
6,330,000تومان
سه شب
4,570,000تومان
چهار شب
5,750,000تومان
سه شب
4,180,000تومان
چهار شب
5,230,000تومان
سه شب
3,890,000تومان
چهار شب
4,830,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,980,000تومان
چهار شب
8,970,000تومان
سه شب
5,000,000تومان
چهار شب
6,330,000تومان
سه شب
4,570,000تومان
چهار شب
5,750,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,980,000تومان
چهار شب
8,970,000تومان
سه شب
5,100,000تومان
چهار شب
6,460,000تومان
سه شب
4,520,000تومان
چهار شب
5,680,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,670,000تومان
چهار شب
7,200,000تومان
سه شب
5,230,000تومان
چهار شب
6,620,000تومان
سه شب
5,230,000تومان
چهار شب
6,630,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
7,650,000تومان
چهار شب
9,850,000تومان
سه شب
5,670,000تومان
چهار شب
7,200,000تومان
سه شب
5,330,000تومان
چهار شب
6,770,000تومان
سه شب
4,940,000تومان
چهار شب
6,240,000تومان
سه شب
4,480,000تومان
چهار شب
5,620,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
7,650,000تومان
چهار شب
9,850,000تومان
سه شب
5,760,000تومان
چهار شب
7,350,000تومان
سه شب
5,730,000تومان
چهار شب
7,290,000تومان
سه شب
5,170,000تومان
چهار شب
6,550,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
9,580,000تومان
چهار شب
12,400,000تومان
سه شب
6,200,000تومان
چهار شب
7,950,000تومان
سه شب
5,160,000تومان
چهار شب
6,530,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
11,600,000تومان
چهار شب
15,000,000تومان
سه شب
7,980,000تومان
چهار شب
10,280,000تومان
سه شب
7,200,000تومان
چهار شب
9,260,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
13,200,000تومان
چهار شب
17,260,000تومان
سه شب
8,000,000تومان
چهار شب
10,360,000تومان
سه شب
6,670,000تومان
چهار شب
8,550,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - هتل ساحلی دارای استخر روباز
سه شب
چهار شب
سه شب
12,300,000تومان
چهار شب
16,000,000تومان
سه شب
8,000,000تومان
چهار شب
10,360,000تومان
سه شب
6,300,000تومان
چهار شب
8,070,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد - ظرفیت26 شهریور به بعد موجود می باشد .
سه شب
چهار شب
سه شب
14,000,000تومان
چهار شب
18,500,000تومان
سه شب
8,990,000تومان
چهار شب
11,690,000تومان
سه شب
7,580,000تومان
چهار شب
9,760,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
17,380,000تومان
چهار شب
22,800,000تومان
سه شب
10,000,000تومان
چهار شب
13,150,000تومان
سه شب
8,000,000تومان
چهار شب
10,300,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز- اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
برای رزرو تورها میتوانید از روش های زیر استفاده کنید:

تماس بگیرید

آنلاین پیام بفرستید
عنوان


برای مشاهده

قیمت هتلهای ترابزون 

اینجا کلیک کنید 

04135555122


بهترین نرخ هتل تک 

در شهر وان ترکیه

واتساپ - تلگرام - روبیکا

09361346437


جهت مشاهده نرخ

تـورهای 4روزه شهر وان ترکیه

از تهران و تبریز ویژه ایام عادی

کلیک کنید

برای مشاهده قیمت هتل های وان

ایام پیک مهر ماه

کلیک کنید