تور های شهر وان ترکیه

لیست تمامی تور های وان با قیمت های به روز و لحظه ای

نمایش قیمت تورهای شهر وان ترکیه

قیمت تورهای زیر برای حرکت از تهران و از تاریخ 10 آبان تا 1 آذر معتبر بوده

و در صورت درخواست رزرو حرکت از تبریز مبلغ 150 هزار تومان از قیمت های فوق کسر خواهد شد.

تورهای زیر بصورت انفرادی می باشند.

شماره های رزرو :    04135562552 - 04135555122

هتل الیت نور شهر وان ترکیه(سوئیت)
2,070,000تومان
1,960,000تومان
1,880,000تومان
1,850,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل رئال سوئیت شهر وان ترکیه(سوئیت)
2,320,000تومان
2,090,000تومان
1,960,000تومان
1,850,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل یاکوت شهر وان ترکیه
3,080,000تومان
2,360,000تومان
2,260,000تومان
2,230,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل مای دلوکس شهر وان ترکیه
2,500,000تومان
2,380,000تومان
2,320,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل دیمت پارک شهر وان ترکیه
3,250,000تومان
2,500,000تومان
2,280,000تومان
2,130,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل دوسکو شهر وان ترکیه
3,600,000تومان
2,680,000تومان
2,500,000تومان
2,420,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل وان سوئیت شهر وان ترکیه(سوئیت)
2,860,000تومان
2,740,000تومان
2,680,000تومان
2,620,000تومان
2,550,000تومان
2,480,000تومان
2,450,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل فراح سوئیت شهر وان ترکیه(سوئیت)
2,940,000تومان
2,620,000تومان
2,450,000تومان
2,330,000تومان
2,250,000تومان
2,180,000تومان
2,130,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل تحت پالاس شهر وان ترکیه
2,980,000تومان
2,750,000تومان
2,690,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل رویال میلانو شهر وان ترکیه
3,050,000تومان
2,860,000تومان
2,770,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل پراوایت شهر وان ترکیه
3,230,000تومان
3,120,000تومان
3,150,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل ساردور شهر وان ترکیه
3,590,000تومان
3,230,000تومان
2,990,000تومان
2,860,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل رویال برک شهر وان ترکیه
3,380,000تومان
3,200,000تومان
3,030,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل روشن سوئیت شهر وان ترکیه(سوئیت)
3,410,000تومان
3,230,000تومان
2,960,000تومان
2,790,000تومان
2,690,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل وان لایف شهر وان ترکیه
4,480,000تومان
3,450,000تومان
3,200,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل رنسانس لایف شهر وان ترکیه
4,100,000تومان
3,480,000تومان
3,030,000تومان
2,820,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل گرند شهر وان ترکیه
3,520,000تومان
3,190,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل روآ ورلد شهر وان ترکیه
3,680,000تومان
3,270,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل مریت شاهماران شهر وان ترکیه
4,320,000تومان
3,770,000تومان
3,600,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل رویال پالاس شهر وان ترکیه
3,880,000تومان
3,600,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل هالدی شهر وان ترکیه
5,040,000تومان
4,100,000تومان
3,950,000تومان
3,820,000تومان
3,660,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل الیت ورلد شهر وان ترکیه
8,200,000تومان
4,950,000تومان
4,530,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل کانفریوم شهر وان ترکیه
8,200,000تومان
5,200,000تومان
4,520,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
هتل هیلتون شهر وان ترکیه
8,600,000تومان
5,650,000تومان
4,600,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تهران - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی 10 هزار یورویی - پشتیبانی 24 ساعته -حرکت از تبریز منهای 150 هزار تومان
برای رزرو تورها میتوانید از روش های زیر استفاده کنید:

تماس بگیرید

آنلاین پیام بفرستید
عنوان


رزرو ترانسفر رفت و برگشت شهر وان 

از شهرهای تهران و تبریز

04135555122


بهترین نرخ هتل تک 

در شهر وان ترکیه

واتساپ و تلگرام :

09361346437

09901155122


جهت مشاهده نرخ

تـورهای 4روزه شهر وان ترکیه

از تهران و تبریز ویژه ایام عادی

آذر ماه 1401

کلیک کنید