تور های شهر وان ترکیه

لیست تمامی تور های وان با قیمت های به روز و لحظه ای

نمایش قیمت تورهای شهر وان ترکیه ایام پیک

قیمت تورهای شهر وان ترکیه برای تعطیلات خرداد 1403

قیمتها برای ایام پیک از تاریخ 12 تا 17  خرداد 1403 اعتبار دارند.

برای دریافت نرخ تور 25 الی 28 خرداد در واتساپ با ما در ارتباط باشید 

اجرای تور انفرادی از مبدا  تبریز  و شامل :

خدمات ترانسفر رفت و برگشت از تبریز تا ترمینال شهر وان و بالعکس،

 3 یا 4 شب اقامت بنا به درخواست شما در هتل با صبحانه و بیمه مسافرتی خواهد بود.

حرکت از مبدا تهران برای ایام پیک با افزایش نرخ به مبلغ 800.000 تومان خواهد بود.

 حرکت از مبدا مرز رازی برای ایام پیک با کاهش نرخ به مبلغ 400.000 تومان خواهد بود.

برای دریافت قیمت تور با خدمات VIP یا اقامت مدت شب بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

تورهای زیر بصورت انفرادی اجرا می گردد.

شماره های رزرو :    04135562552 - 04135555122

سه شب
چهار شب
سه شب
4,550,000تومان
-
سه شب
3,830,000تومان
-
سه شب
3,625,000تومان
-
سه شب
3,440,000تومان
-
سه شب
3,315,000تومان
-
سه شب
3,180,000تومان
-
سه شب
3,080,000تومان
-
گارانتی آژانس رادسیر - ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
8,105,000تومان
-
سه شب
4,640,000تومان
-
سه شب
4,115,000تومان
-
سه شب
3,850,000تومان
-
سه شب
3,695,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی -
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
6,715,000تومان
-
سه شب
5,170,000تومان
-
سه شب
4,655,000تومان
-
سه شب
4,320,000تومان
-
سه شب
4,180,000تومان
-
سه شب
3,985,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,400,000تومان
-
سه شب
5,200,000تومان
-
سه شب
4,250,000تومان
-
سه شب
4,250,000تومان
-
گارانتی آژانس رادسیر - ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(سوئیت)
سه شب
چهار شب
سه شب
6,715,000تومان
-
سه شب
5,475,000تومان
-
سه شب
4,445,000تومان
-
سه شب
3,930,000تومان
-
سه شب
3,625,000تومان
-
سه شب
3,415,000تومان
-
سه شب
3,270,000تومان
-
سه شب
3,160,000تومان
-
سه شب
3,075,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - ( هتل فراح سوئیت سابق )
سه شب
چهار شب
سه شب
7,170,000تومان
-
سه شب
5,520,000تومان
-
سه شب
4,860,000تومان
-
سه شب
4,365,000تومان
-
سه شب
4,070,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,555,000تومان
-
سه شب
4,770,000تومان
-
سه شب
4,300,000تومان
-
سه شب
4,080,000تومان
-
سه شب
3,870,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی -
سه شب
چهار شب
سه شب
5,650,000تومان
-
سه شب
5,060,000تومان
-
سه شب
4,600,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,685,000تومان
-
سه شب
5,190,000تومان
-
سه شب
4,860,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,745,000تومان
-
سه شب
5,095,000تومان
-
سه شب
4,770,000تومان
-
سه شب
4,445,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
8,490,000تومان
-
سه شب
5,850,000تومان
-
سه شب
5,410,000تومان
-
سه شب
5,110,000تومان
-
سه شب
4,930,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
5,850,000تومان
-
سه شب
5,630,000تومان
-
سه شب
5,190,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
6,510,000تومان
-
سه شب
6,180,000تومان
-
سه شب
5,600,000تومان
-
سه شب
5,120,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
9,480,000تومان
-
سه شب
6,675,000تومان
-
سه شب
5,520,000تومان
-
سه شب
4,940,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی -
سه شب
چهار شب
سه شب
9,810,000تومان
-
سه شب
6,775,000تومان
-
سه شب
5,960,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,840,000تومان
-
سه شب
6,290,000تومان
-
سه شب
5,685,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه و عصرانه- بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
6,870,000تومان
-
سه شب
6,100,000تومان
-
سه شب
5,555,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
10,075,000تومان
-
سه شب
6,970,000تومان
-
سه شب
6,600,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی -
سه شب
چهار شب
سه شب
9,185,000تومان
-
سه شب
7,020,000تومان
-
سه شب
6,405,000تومان
-
سه شب
5,940,000تومان
-
سه شب
5,725,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
10,800,000تومان
-
سه شب
7,500,000تومان
-
سه شب
6,730,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - تهویه مرکزی دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
7,170,000تومان
-
سه شب
6,620,000تومان
-
سه شب
6,345,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
10,800,000تومان
-
سه شب
7,830,000تومان
-
سه شب
7,280,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
12,300,000تومان
-
سه شب
7,935,000تومان
-
سه شب
5,645,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
15,090,000تومان
-
سه شب
9,810,000تومان
-
سه شب
9,150,000تومان
-
سه شب
8,325,000تومان
-
سه شب
7,700,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی -
سه شب
چهار شب
سه شب
18,200,000تومان
-
سه شب
12,545,000تومان
-
سه شب
11,415,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
14,425,000تومان
-
سه شب
10,065,000تومان
-
سه شب
6,710,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
17,200,000تومان
-
سه شب
10,275,000تومان
-
سه شب
7,350,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
16,550,000تومان
-
سه شب
11,125,000تومان
-
سه شب
8,300,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
16,770,000تومان
-
سه شب
11,125,000تومان
-
سه شب
8,305,000تومان
-
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
برای رزرو تور های وان ایام تعطیل میتوانید از روش های زیر استفاده کنید:

تماس بگیرید

آنلاین پیام بفرستید
عنوان

 

برای مشاهده

قیمت هتلهای ترابزون 

اینجا کلیک کنید 

04135555122


بهترین نرخ هتل تک 

در شهر وان ترکیه

واتساپ - تلگرام - روبیکا

09361346437


جهت مشاهده نرخ

تـورهای 4روزه شهر وان ترکیه

از تهران و تبریز ویژه ایام عادی

کلیک کنید

برای مشاهده قیمت هتل های وان

ویژه تعطیلات خرداد 1403

کلیک کنید