تور های شهر وان ترکیه

لیست تمامی تور های وان با قیمت های به روز و لحظه ای

نمایش قیمت تورهای شهر وان ترکیه ایام پیک

قیمت تورهای شهر وان ترکیه برای آذر ماه 1402

قیمتها برای ایام پیک  از تاریخ 1 الی 5 آذر (جمعه سیاه) 1402 اعتبار دارند.

اجرای تور انفرادی از مبدا  تبریز  و شامل :

خدمات ترانسفر رفت و برگشت از تبریز تا ترمینال شهر وان و بالعکس،

 3 یا 4 شب اقامت بنا به درخواست شما در هتل با صبحانه و بیمه مسافرتی خواهد بود.

حرکت از مبدا تهران برای ایام عادی با افزایش نرخ به مبلغ 1.000.000 تومان خواهد بود.

 حرکت از مبدا مرز رازی برای ایام عادی با کاهش نرخ به مبلغ 400 هزار تومان خواهد بود.

برای دریافت قیمت تور با خدمات VIP یا اقامت مدت شب بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

تورهای زیر بصورت انفرادی اجرا می گردد.

شماره های رزرو :    04135562552 - 04135555122

سه شب
چهار شب
سه شب
3,980,000تومان
چهار شب
4,950,000تومان
سه شب
3,560,000تومان
چهار شب
3,980,000تومان
سه شب
3,300,000تومان
چهار شب
4,890,000تومان
سه شب
3,140,000تومان
چهار شب
3,840,000تومان
سه شب
3,020,000تومان
چهار شب
3,680,000تومان
سه شب
2,850,000تومان
چهار شب
3,450,000تومان
گارانتی آژانس رادسیر - ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,120,000تومان
چهار شب
6,480,000تومان
سه شب
4,390,000تومان
چهار شب
5,500,000تومان
سه شب
3,870,000تومان
چهار شب
4,800,000تومان
گارانتی آژانس رادسیر - ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
5,590,000تومان
چهار شب
7,100,000تومان
سه شب
5,330,000تومان
چهار شب
6,760,000تومان
سه شب
5,050,000تومان
چهار شب
6,380,000تومان
گارانتی آژانس رادسیر - ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
4,800,000تومان
چهار شب
6,060,000تومان
سه شب
4,390,000تومان
چهار شب
5,500,000تومان
سه شب
4,180,000تومان
چهار شب
5,230,000تومان
سه شب
3,940,000تومان
چهار شب
4,900,000تومان
سه شب
3,670,000تومان
چهار شب
4,530,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,380,000تومان
چهار شب
8,150,000تومان
سه شب
5,450,000تومان
چهار شب
6,900,000تومان
سه شب
4,980,000تومان
چهار شب
6,280,000تومان
سه شب
4,570,000تومان
چهار شب
5,760,000تومان
سه شب
4,450,000تومان
چهار شب
5,560,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,280,000تومان
چهار شب
6,690,000تومان
سه شب
4,920,000تومان
چهار شب
6,200,000تومان
سه شب
4,570,000تومان
چهار شب
5,760,000تومان
سه شب
4,430,000تومان
چهار شب
5,560,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
5,750,000تومان
چهار شب
7,320,000تومان
سه شب
5,440,000تومان
چهار شب
6,900,000تومان
سه شب
5,280,000تومان
چهار شب
6,690,000تومان
سه شب
چهار شب
سه شب
5,440,000تومان
چهار شب
6,900,000تومان
سه شب
4,490,000تومان
چهار شب
5,650,000تومان
سه شب
4,030,000تومان
چهار شب
5,020,000تومان
سه شب
3,680,000تومان
چهار شب
4,560,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
5,590,000تومان
چهار شب
7,100,000تومان
سه شب
4,920,000تومان
چهار شب
6,200,000تومان
سه شب
4,730,000تومان
چهار شب
5,960,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
6,060,000تومان
چهار شب
7,740,000تومان
سه شب
5,120,000تومان
چهار شب
6,480,000تومان
سه شب
5,040,000تومان
چهار شب
6,375,000تومان
سه شب
4,690,000تومان
چهار شب
5,900,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
8,260,000تومان
چهار شب
10,660,000تومان
سه شب
5,590,000تومان
چهار شب
7,100,000تومان
سه شب
5,020,000تومان
چهار شب
6,340,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - تهویه مرکزی دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
8,450,000تومان
چهار شب
10,900,000تومان
سه شب
5,750,000تومان
چهار شب
7,320,000تومان
سه شب
4,920,000تومان
چهار شب
6,200,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
5,440,000تومان
چهار شب
6,900,000تومان
سه شب
5,020,000تومان
چهار شب
6,340,000تومان
سه شب
4,500,000تومان
چهار شب
5,650,000تومان
سه شب
4,300,000تومان
چهار شب
5,395,000تومان
سه شب
4,560,000تومان
چهار شب
5,730,000تومان
سه شب
چهار شب
سه شب
5,750,000تومان
چهار شب
7,315,000تومان
سه شب
5,230,000تومان
چهار شب
6,620,000تومان
سه شب
4,970,000تومان
چهار شب
6,270,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
6,060,000تومان
چهار شب
7,730,000تومان
سه شب
5,650,000تومان
چهار شب
7,180,000تومان
سه شب
4,450,000تومان
چهار شب
5,560,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
6,060,000تومان
چهار شب
7,730,000تومان
سه شب
5,230,000تومان
چهار شب
6,630,000تومان
سه شب
4,810,000تومان
چهار شب
6,060,000تومان
سه شب
چهار شب
سه شب
6,380,000تومان
چهار شب
8,150,000تومان
سه شب
6,270,000تومان
چهار شب
8,020,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
10,060,000تومان
چهار شب
12,150,000تومان
سه شب
6,500,000تومان
چهار شب
8,350,000تومان
سه شب
5,320,000تومان
چهار شب
6,730,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
10,100,000تومان
چهار شب
14,420,000تومان
سه شب
7,650,000تومان
چهار شب
9,820,000تومان
سه شب
6,900,000تومان
چهار شب
8,860,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
(بوتیک هتل)
سه شب
چهار شب
سه شب
10,830,000تومان
چهار شب
14,090,000تومان
سه شب
7,450,000تومان
چهار شب
9,570,000تومان
سه شب
5,940,000تومان
چهار شب
7,570,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی
سه شب
چهار شب
سه شب
12,700,000تومان
چهار شب
16,590,000تومان
سه شب
8,420,000تومان
چهار شب
10,850,000تومان
سه شب
7,200,000تومان
چهار شب
9,300,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
13,650,000تومان
چهار شب
17,850,000تومان
سه شب
8,860,000تومان
چهار شب
11,460,000تومان
سه شب
6,880,000تومان
چهار شب
8,860,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
سه شب
چهار شب
سه شب
15,720,000تومان
چهار شب
20,610,000تومان
سه شب
9,320,000تومان
چهار شب
12,080,000تومان
سه شب
7,500,000تومان
چهار شب
9,660,000تومان
ترانسفر رفت و برگشت از مبدا تبریز - سه شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی - کولر دارد
برای رزرو تور های وان ایام تعطیل میتوانید از روش های زیر استفاده کنید:

تماس بگیرید

آنلاین پیام بفرستید
عنوان


برای مشاهده

قیمت هتلهای ترابزون 

اینجا کلیک کنید 

04135555122


بهترین نرخ هتل تک 

در شهر وان ترکیه

واتساپ - تلگرام - روبیکا

09361346437


جهت مشاهده نرخ

تـورهای 4روزه شهر وان ترکیه

از تهران و تبریز ویژه ایام عادی

کلیک کنید

برای مشاهده قیمت هتل های وان

ویژه تاریخ 15 الی 19 آذر 

کلیک کنید